Diff Avtomatizacija d.o.o.

Završe 8
SI-2382 Mislinja
Slovenija

Tel
Email

IBAN
BIC
ID za DDV

031 253 003
info@diff.si

SI56 6100 0000 8894 277
HDELSI22
SI38441349